Provoz MŠ
Akce

Červen

 • Ve středu 1. 6.
  proběhne zábavné dopoledne pro děti s kresbou na chodník před MŠ na téma: "NÁM SE NA TOM SVĚTĚ LÍBÍ"

 • V pátek 3. 6.
  se mohou děti těšit na oslavu Dne dětí s HASIČI na ulici Trnkova: děti přijdou do MŠ do 7:30 hod., s sebou si vezmou batůžek s pláštěnkou a pitím

 • V úterý 7.6.
  od 15:30 hod.

  se bude konat na naší školní zahradě "ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY". Programem nás budou provázet naše známé písničkové TETINY. Srdečně zveme všechny děti, jejich sourozence, rodiče… Předškoláci si již ráno přinesou AKTOVKU!

 • Ve středu 15. 6.
  v 10 hod.

  se uskuteční na naší zahradě přírodověd. program "POMÁHÁME ZVÍŘÁTKŮM"
 • MŠ Brno, Neklež 1a
  Co je nového

  Pro lepší přehled zde budou uváděny všechny aktuální změny.

  23.5.2016
  Poděkování a prosba

  Děkuji všem rodičům, kteří po celý školní rok nosili do mateřské školy sběr i těm, kteří se podíleli na jeho odvozu do sběrného dvora. Pro děti jsme tak mohli zakoupit výtvarný materiál a drobnosti k výuce.
  Budu moc ráda, když i v příštím roce bude tato spolupráce fungovat, ale teď moc prosím, už sběr do MŠ nenoste. Poslední odvoz bude během příštího týdne.

  Děkuji.
  Jitka Kubecová, ředitelka školy

  15.5.2016
  Do sekce Dokumenty byla přidána videa z besídek ke Dni rodin 2016.

  27.4.2016
  Do sekce Dokumenty bylo přidáno video ze školy v přírodě v Radešíně.

  18.4.2016
  Poděkování Spolku rodičů za sobotní brigádu v MŠ

  Tímto chceme vřele poděkovat všem, kteří přijali pozvání na zvelebení prostor mateřské školy Neklež 1a, a obětovali volný sobotní den. Děkujeme těmto rodinám za účast:
  Holoubkové, Fikesové, Kubíčkové, Kučerové, Macháčkové, Mannsbartové, Mazlové, Motsyukové, Raclové, Růžičkové, Šamánkové, Šťastné, Vejrostové, Veselé, Zbořilové, Pivoňkové, Báňové, Polické, Ducháčkové, Hlaváčkové, Janoškové, Krésové, Páriové, Olšanové, Přichystalové, Huspekové, Kiliánové, Skácelové, Štolfové, Lunerové, Krejčiříkové, Kynclové.

  Děkujeme těmto rodinám za pomoc před brigádou:
  Nečasové, za návrh bylinkové zahrádky
  Benešové, za dodání bylinek a opravu dveří ve třídě Berušek
  Smrčkové, za částečné zabetonování pískoviště

  Poděkování všem, kteří donesli malé občerstvení. (koláče, bábovky…..) Slunečné brigády se zúčastnilo 53 dětí, 51 rodičů, 4 prarodiče, 5 přátel školy, 8 zaměstnanců školy. Celkem 121 účastníků. Díky vám všem…….

  1.4.2016
  Mateřská škola hledá provozní pracovnici na úklid. Bližší informace vám podá ředitelka školy na tel. čísle 733 355 409.

  31.3.2016
  Třída Motýlků
  Změna zaměstnanců:
  - Kateřina Kubecová - dlouhodobá pracovní neschopnost - nástup na mateřskou dovolenou
  - nastupuje Mgr. Jana Svobodová

  9.3.2016
  Seznam přijatých dětí do naší MŠ

  Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
  1 7737153536 2 366.38 Neklež 1a
  2 4580889536 1 590.32 Neklež 1a
  3 6232638464 1 586.98 Neklež 1a
  4 5572195584 1 583.72 Neklež 1a
  5 2438875648 1 583.56 Neklež 1a
  6 2140867584 1 583.54 Neklež 1a
  7 2977430016 1 582.88 Neklež 1a
  8 2629727104 1 580.44 Neklež 1a
  9 7182173568 1 580.24 Neklež 1a
  10 2716881922 1 573.76 Neklež 1a
  11 2347064325 1 572.58 Neklež 1a
  12 9601850368 1 572.00 Neklež 1a
  13 5688372224 1 571.90 Neklež 1a
  14 2201083136 1 571.28 Neklež 1a
  15 5289542432 1 570.64 Neklež 1a
  16 3922967042 1 567.22 Neklež 1a

  26.1.2016
  Prázdninový provoz – letní prázdniny
  Prázdninový provoz budou zajišťovat tyto MŠ:
  1.7.2016 – 29.7.2016 MŠ Michalova a MŠ Puchýřova
  1.8.2016 – 26.8.2016 MŠ Synkova a MŠ Trnkova

  29.8. – 31.8.2016 budou všechny mateřské školy zavřené.

  Přihlášky se budou vydávat v naší mateřské škole od 2.5.2016 – 13.5.2016 ve všech třídách. Stačí požádat svého třídního pedagoga. Přihlášky nebudou vydávány matkám na MD.

  Přihlášky se budou odevzdávat na konkrétních MŠ
  16.5.2016 a 17.5.2016 (čas bude na přihlášce, nebo na webu příslušných škol)

  Výdej rozhodnutí o přijetí, nepřijetí
  26.5.2016 a 27.5.2016 (čas bude na přihlášce, nebo na webu příslušných škol)

  Přihlásit svoje dítě můžete jen na 4 týdny, školné musí být uhrazeno nejpozději 30.6.2016, výše školného je součásti přihlášky, je nevratné, vrací se pouze přeplatky za stravné.

  11.12.2015
  Nový způsob zápisu do ZŠ
  na základě množících se požadavků z jednotlivých škol a také v rámci větší informovanosti rodičovské veřejnosti vydal OŠMT MMB tento plakátek pro nový způsob zápisu do ZŠ.

  2.11.2015
  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
  Od 4.1.2016 bude provoz mateřské školy od 6:30 hod. do 16:30 hod.
  Rada ÚMČ Brno-Líšeň byla s touto skutečností seznámena a vzala ji na vědomí. Toto rozhodnutí je, dle zákona, plně v pravomoci ředitelky školy.

  21.10.2015
  Upozornění pro rodiče
  Vážení rodiče,
  jelikož se již podařilo zabezpečit naši mateřskou školu proti vniknutí cizí osoby do těchto prostor, žádáme vás o spolupráci. Od 22.10.2015 si, prosím, vyzvedněte u svých třídních pedagogů obálku se dvěma čipy, připravte si zálohu 200,- Kč, která se bude vracet při odevzdání čipů při ukončení předškolního vzdělávání v naší mateřské škole. Pokud by došlo ke ztrátě, nebo poškození, nahlaste to, prosím, neprodleně vedení školy, aby došlo k zablokování čipu. Buďte, prosím, obezřetní a nepouštějte do budovy osoby, které opravdu neznáte. Vstupní dveře jsou monitorovány kamerou.

  Starší informace >>

  15.9.2015
  Návrh daru rodičů škole, jak bylo odsouhlaseno na schůzce Spolku rodičů při MŠ Neklež:
  900,- na dárky a akce pořádané školou
  100,- na pěnu do zásobníků na mýdlo
  600,- na kulturní akce
  4x balení papírových kapesníků 10x10ks
  2x ubrousky
  8x role toaletního papíru
  Prosíme rodiče, aby vše platili až v odpoledních hodinách (včetně nadstandardů). Během dopoledne vybírání peněz narušuje vzdělávání.
  Děkujeme

  28.7.2015
  Školné na rok 2015 - 2016 je stanoveno na 650,- Kč

  10.7.2015
  Seznamy dětí pro školní rok 2015 - 2016:
  Berušky
  Kočičky
  Motýlci

  24.6.2015
  Vážení rodiče, v uplynulých dnech proběhla na naší mateřské škole hloubková inspekční kontrola ČŠI, inspekční zpráva je k nahlédnutí v šatnách a ZDE. Pozitivní výsledek není zásluhou jen nás, zaměstnanců mateřské školy, ale také vás, rodičů a přátel školy. Děkujeme za vaši přízeň a náklonnost a přejme si, ať vše v naší školičce funguje stále tak, jak tomu je doposud. Děkuji Vám všem. Krásné prázdniny a těšíme se na další spolupráci.
  Jitka Kubecová, ředitelka školy

  2.1.2015
  Dne 29. 11. 2014 nabyl účinnosti Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zákon mimo jiné mění zákon o daních z příjmů tak, že přináší možnost daňové slevy za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. Slevu za umístění dítěte bude možno uplatnit v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání, a to již za kalendářní rok 2014. Pro rok 2014 je to tedy do výše 8500 Kč, pro rok 2015 to již bude až do výše 9200 Kč. Formulář dostanou rodiče dítěte na vyžádání ve třídě ve dnech od 12.1. do 15.1.2015. Po jeho vyplnění (nejpozději do 15.1.) jej odevzdejte některému z pedagogů. Od 26.1. vám bude vrácen doplněný a potvrzený. Tento formulář je potřeba předat mzdové účtárně zaměstnavatele do 15.2.2015.

  7.12.2014
  Změny v legislativě - alergeny na jídelním lístku
  Odvolání na legislativu :
  EU – 2000/13 do 13. 12. 2014, která byla později nahrazena 1169/2011 EU článek 21ČR – vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin – platnost stanovena od 13. 12. 2014 Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.
  Seznam a číselné označení potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označení dle směrnice 1169/11 EU


  • obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
  • korýši a výrobky z nich
  • vejce a výrobky z nich
  • ryby a výrobky z nich
  • podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
  • sójové boby (sója) a výrobky z nich
  • mléko a výrobky z něj
  • skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o všechny druhy ořechů
  • celer a výrobky z něj
  • hořčice a výrobky z ní
  • sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
  • Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
  • vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
  • měkkýši a výrobky z nich

  Značení alergenů je jen informační požadavek.
  Zákonné ustanovení určuje:
  „Jasně a zřetelně označit“ strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomna, ale nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníka. Tuto skutečnost si musí hlídat každý sám. Jídelna má pouze funkci informační.
  Označení přítomnosti alergenů bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku. Přecitlivělost na některý alergen nelze spojovat s dietním stravováním.

  24.6.2014
  Jak pohodlně stahovat kompletní alba z oblíbeného serveru rajče.net? Stačí stáhnout a nainstalovat aplikaci Rajce Photo Downloader Program má velmi jednoduché ovládání, stačí jen vložit adresu alba a zvolit složku pro uložení fotografií.

  31.3.2014
  Od března docházejí po obědě do naší MŠ babičky, které dětem předčítají pohádky. Cílem je posílení mezigeneračních vztahů.

  Vážení rodiče, dovolujeme si Vám zpřístupnit mobilní telefonní linku pro odhlašování dětí z MŠ.
  Na tuto linku netelefonujte, ale zasílejte jen SMS při náhlém víkendovém onemocnění Vašeho dítěte.
  Linka bude v provozu pouze v sobotu, neděli a v pondělí do 6:15 hod. Doufáme, že tato služba Vám bude nápomocna.
  Tel: 604 449 547

  Jitka Kubecová, ředitelka školy

  Sběr starého papíru:
  Naše MŠ se zapojila v tomto školním roce do sběru papíru - tříděného, aby zlepšila finanční rozpočet pro potřeby dětí (nákup hraček, obnova zahradních dřevěných prvků, nákup laviček). Prosíme touto cestou rodiče o pomoc a sběr tohoto tříděného papíru. (ve vchodu Berušek v prvním patře do připravených krabic, ve vchodu Motýlků hned za dveřmi).
  Děkujeme všem, kteří budete pomáhat.

  Fotogalerie:
  Rodiče si mohou prohlédnout fotografie z dění v naší MŠ a z různých akcí. Za tímto účelem byla zřízena webová alba na http://msneklez1a.rajce.idnes.cz. Přístupové údaje si vyžádejte u paní učitelky svého dítěte.
  Kontaktní údaje

  Mateřská škola Brno
  Neklež 1a
  628 00 BRNO
  telefon: 544 210 521
  e-mail:
  ms.neklez@quick.cz
  (ředitelka školy)

  msneklez@centrum.cz
  (vedoucí stravování)

  ID datové schránky: q7ikn36

  Další kontakty >>

  Bankovní spojení:
  Komerční banka Brno-město
  číslo účtu MŠ: 121035-621/0100

  číslo účtu školní kuchyně: 10006-121035-621/0100
  (pro platby stravného a školného)

  Mobilní číslo pro odhlašování dětí z MŠ při náhlém víkendovém onemocnění dítěte.
  Na toto číslo nevolejte, pouze posílejte SMS !
  +420 604 449 547
  Linka je v provozu pouze v sobotu, neděli a v pondělí do 6:15 hod.

  © 2007 - 2016 MŠ Brno, Neklež 1a